Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ชีวประวัติและผลงานศิลปะมวยไทยของ
ดร.ยอดธง เสนานันท์

ครูยอดธงมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เริ่มสนใจเรียนรู้ศิลปะมวยไทยตั้งแต่ยังเยาว์วัย สิทธิเดชถือเป็น ครูมวยคนแรกในชีวิตของครู เวทีมวยที่ขึ้นชกครั้งแรก คือ งานประจำปีเขาพระบาทบางพระ ปี พ.ศ. 2496 โดยใช้นามการชก ครั้งนี้ว่า “เอราวัณ เดชประสิทธิ์” และเวทีที่นักมวยไทยส่วนใหญ่ จะต้องขึ้นชกให้ได้ มีอยู่ 2 แห่ง คือ สนามมวยเวทีราชดำเนิน และสนามมวยลุมพินี ครูยอดธงย้ายถิ่นฐานที่พักอาศัยอยู่หลายครั้ง จนกระทั่ง ครูย้ายมาอยู่กับค่ายมวยครูสุวรรณ เสนานันท์ และ ครูสุวรรณที่ตั้งชื่อนักมวยให้ใหม่ จากนักชกที่ชื่อเอราวัณ ศิษย์ศร กลายเป็น “ยอดธง เสนานันท์”

แรงบันดาลใจที่ทำให้ครูชื่นชอบและคิดที่อยากจะชกมวย เป็นอาชีพ คือ ครูชื่นชอบการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจ ครูจะชอบไปดู การแข่งขันชกมวยในเทศกาลงานวัดต่างๆ ตั้งแต่อายุได้ 4 ขวบ ทำให้ครูปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กและมีความมุ่งมั่นมุมานะในการเรียนรู้ ศิลปะมวยไทยด้วยตัวเอง เนื่องจากครูเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมาก ครูจึงได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยมาจากหนังสือและตำราต่างๆ และ จดจำกระบวนลีลาท่าทางอันอ่อนช้อยของศิลปะแม่ไม้มวยไทย แล้วนำมาประยุกต์ให้เป็นฉบับเฉพาะของครูยอดธงเอง

ผลงานด้านศิลปะมวยไทยและสังคมของครูยอดธงมีมากมาย แชมป์เปี้ยนคนแรกของค่ายมวยศิษย์ยอดธง คือ ดาวธง ศิษย์ยอดธง เป็นแชมป์มวยลุมพินี ปี พ.ศ. 2514 ผลงานอีกอย่างหนึ่งที่ครูไม่เคย ลืมเลือนเลย คือ ครูต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีมวยไทย โดยมีนายโอซามู โนกูจิ ชาวญี่ปุ่น ได้ดูถูกดูหมิ่นศิลปะมวยไทย จนครูสามารถกอบกู้ความ เป็นศิลปะมวยไทยกลับคืนมา ครูได้เป็นที่ปรึกษางานแข่งเรือยาว ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของเมืองพัทยา การอุปการะเลี้ยงดูเด็กๆ การเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางสังคม ที่ครูได้รับมอบหมายมากมาย

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครูยอดธงได้ผ่านปัญหาและอุปสรรค จากการก้าวสู่การเป็นนักมวย จนชีวิตหันเหกลายมาเป็นครูมวย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ครูยอดธงสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นและ ประเทศชาติมากมาย เกียรติประวัติบางส่วนที่ครูได้รับมอบหมายมีดังนี้

พ.ศ.
เกียรติประวัติของครูยอดธง เสนานันท์
2496
ชกมวยครั้งแรก ใช้ชื่อว่า “เอราวัณ เดชประสิทธิ์
2497

ชกเป็นมวยคู่เอกครั้งแรก ใช้ชื่อในการชกว่า “ยอดธง
เสนานันท์”
2502

เปิดค่ายมวย “ศิษย์ยอดธง” และเป็นกรรมการห้ามมวย
ครั้งแรกด้วยวัยเพียง 22 ปี
2505

เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาบตาพุด และเป็นกรรมการ
สุขาภิบาลตลาดมาบตาพุด
2514

“ดาวธง ศิษย์ยอดธง” คว้าแชมป์มวยไทยจากเวทีลุมพินี
ได้เป็นคนแรก
2515

กอบกู้ศักดิ์ศรีของศิลปะมวยไทย จากนายโอซามู โนกูจิ
ชาวญี่ปุ่น
2524

“สามารถ พยัคฆ์อรุณ” คว้าแชมป์ยอดมวยไทย
และเป็นแชมป์เปี้ยนโลกมวย
2535

แสดงแม่ไม้มวยไทยผ่านรายการโทรทัศน์
“ยอดมวยเอก” ของพิษณุ นิลกลัด
2537

ฝึกเยาวชนกว่าหนึ่งร้อยคนแสดงลีลาประกอบ
แม่ไม้มวยไทยในงานแม่โดมเกมส์
2539

เป็นปรมาจารย์มวยไทยขั้นสูงสุด จากสมาพันธ์สมาคม
มวยไทยสมัครเล่น
2551


รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมาศักดิ์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา
จากสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

ตางรางแสดงเกียรติประวัติบางส่วนของครูยอดธง เสนานันท์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน


ช่วงระยะเวลากว่า 50 ปี ครูยอดธง เสนานันท์ ผู้ซึ่งมีความรัก ศิลปะมวยไทยมาตั้งแต่เยาว์วัย ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านอุปสรรค นานาประการ เป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยไม่หวงแหนวิชา เป็นครู ที่เสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ศิลปะ มวยไทย ได้สืบทอดต่อยังรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นศิลปวัฒนธรรม ของชาติต่อไป

ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - Thai ศิษย์ยอดธง มวยไทย พัทยา - English